» » Na Siaraich - The Sound Of Na Siaraich

Na Siaraich - The Sound Of Na Siaraich mp3 album

Na Siaraich - The Sound Of Na Siaraich mp3 album
  • Performer: Na Siaraich
  • Title: The Sound Of Na Siaraich
  • Genre: World & Country
  • Date of release: 1974
  • Music style: Celtic
  • MP3 size: 1670 mb
  • FLAC size 1124 mb
  • Formats RA AA DXD AU DMF MP4 XM

A1 Mo Sharaidh Leis Na Fuar-Bheannan A2 Horo Mo Bhobag An Dram A3 Duthaich Mhicleoid A4 Oran Na Navy A5 Se Tir Mo Ruin-sa Carlabhagh A6 Horo's Tu Mo Chuachag B1 Mo Chridhe Trom's Mi Seoladh B2 Linn Greas Ort B3 Eilean Beag Donn A' Chuain B4 'S Gann

Na Siaraich, Category: Artist, Albums: The Sound Of Na Siaraich, Monthly Listeners: 351, Where People Listen: London, Perth, Dublin, Chicago, Los Angeles. Listen to Na Siaraich in full in the this site app. Play on this site. You look like someone who appreciates good music.

The Sound Of Na Siaraich. Robert Nairn & Friends. Strip The Willow: The Man From North Connel/Teh Wee Todd/The Thief Of Lochaber/Mo Chuachag. Roberet Nairn & Friends. Eilean Scalpaidh Na Hearadh. Accordion And Goose:Pipe Reels:The Piper Of Drummond/The Sheepwife. Artist: Calum Iain MacCorquodale Artist: Iain McLachlan. Iain McLachlan - An Island Heritage.

1. Mo Shoraidh Leis Na Fuar-Bheannan (Farewell To The Cold Mountains). 2. Horo Mo Bhobag An Dram (Whisky's My Delight). 3. Duthaich Mhicleoid (Land Of MacLeod).

Mary Ann Kennedy & Na Seòid. The Mischa Macpherson Trio.

Gaelic song by the Scottish folk band Na Siaraich. Roinn An Fhearainn (Dividing Of The Land). This is the last track from their 1974 album The Sound Of Na Siaraich. Flower of Scotland sing-along lyrics. Emilia Ingalls & When in Rome at Brae Fearann CT entry.

The Sound of Na Siaraich 1974. Se Tir Mo Ruin-Sa Carlabhagh (Carloway, Choice of My Heart). The Sound of Na Siaraich 1974. Oran Na Navy (Navy Song). Horo 'S Tu Mo Chuachag (You Are My Darling). Linn Greas Ort (Hurry-Up Song). Mo Chridhe Trom 'S Mi Seoladh (Sailor's Farewell). The Sound of Na Siaraich 1974

Tracklist

A1 Mo Sharaidh Leis Na Fuar-Bheannan
A2 Horo Mo Bhobag An Dram
A3 Duthaich Mhicleoid
A4 Oran Na Navy
A5 Se Tir Mo Ruin-sa Carlabhagh
A6 Horo's Tu Mo Chuachag
B1 Mo Chridhe Trom's Mi Seoladh
B2 Linn Greas Ort
B3 Eilean Beag Donn A' Chuain
B4 'S Gann Gun Dirich Mi Chaoidh
B5 Dughall Na Sroine
B6 Roinn An Fhearainn
MP3 albums Related at Na Siaraich - The Sound Of Na Siaraich
Contacts | Privacy Policy | DMCA
All rights reserved.
cymru.mosonline.uk © 2016-2019